سخن روز
به تعداد آدمهای روی کره خاکی ، تفاوت فکر وحود دارد . کسی که تفکرش با تو متفاوت است .دشمنت نیست ، انسان دیکریست.

تفاوت تفکر

آموزش وتوانمند سازی
سمینار و همایشها

جلسه بررسی طرح کاربردی تصفیه پساب صنعتی و عفونی، طرح پژوهشی تصفیه با نانو مورخ 97/5/17

جلسه بررسی طرح کاربردی تصفیه پساب صنعتی و عفونی، طرح پژوهشی تصفیه با نانو مورخ 97/5/17

جلسه بررسی طرح کاربردی تصفیه پساب صنعتی و عفونی، طرح پژوهشی تصفیه با نانو مورخ 97/5/17

جلسه بررسی طرح کاربردی تصفیه پساب صنعتی و عفونی، طرح پژوهشی تصفیه با نانو مورخ 97/5/17

جلسه بررسی طرح کاربردی تصفیه پساب صنعتی و عفونی، طرح پژوهشی تصفیه با نانو مورخ 97/5/17

جلسه بررسی طرح کاربردی تصفیه پساب صنعتی و عفونی، طرح پژوهشی تصفیه با نانو مورخ 97/5/17

جلسه بررسی طرح های پژوهشی مرتبط با گیاهان مهاجم آزولا و سنبل آبی مورخ97/5/10

جلسه بررسی طرح های پژوهشی مرتبط با گیاهان مهاجم آزولا و سنبل آبی مورخ97/5/10

جلسه بررسی طرح های پژوهشی مرتبط با گیاهان مهاجم آزولا و سنبل آبی مورخ97/5/10

جلسه بررسی طرح های پژوهشی مرتبط با گیاهان مهاجم آزولا و سنبل آبی مورخ97/5/10

جلسه بررسی طرح های پژوهشی مرتبط با گیاهان مهاجم آزولا و سنبل آبی مورخ97/5/10

جلسه بررسی طرح راهبردهای تولید گیاهان دارویی در حوزه سلامت و امنیت غذایی مورخ 97/4/27

جلسه بررسی طرح راهبردهای تولید گیاهان دارویی در حوزه سلامت و امنیت غذایی مورخ 97/4/27

جلسه بررسی طرح راهبردهای تولید گیاهان دارویی در حوزه سلامت و امنیت غذایی مورخ 97/4/27

جلسه بررسی طرح راهبردهای تولید گیاهان دارویی در حوزه سلامت و امنیت غذایی مورخ 97/4/27

جلسه بررسی طرح راهبردهای تولید گیاهان دارویی در حوزه سلامت و امنیت غذایی مورخ 97/4/27

جلسه بررسی طرح پژوهشی کار برد تولید نانو بلورهای سلولزی مورخ97/4/20

جلسه بررسی طرح پژوهشی کار برد تولید نانو بلورهای سلولزی مورخ97/4/20

جلسه بررسی طرح پژوهشی کار برد تولید نانو بلورهای سلولزی مورخ97/4/20

جلسه بررسی طرح پژوهشی کار برد تولید نانو بلورهای سلولزی مورخ97/4/20

جلسه بررسی طرح پژوهشی عوارض حاد تزریق خون و ارائه طرح سیستم جامع تروما مورخ97/4/13

جلسه بررسی طرح پژوهشی عوارض حاد تزریق خون و ارائه طرح سیستم جامع تروما مورخ97/4/13

جلسه بررسی طرح پژوهشی عوارض حاد تزریق خون و ارائه طرح سیستم جامع تروما مورخ97/4/13

جلسه بررسی طرح پژوهشی عوارض حاد تزریق خون و ارائه طرح سیستم جامع تروما مورخ97/4/13

جلسه بررسی طرح پژوهشی عوارض حاد تزریق خون و ارائه طرح سیستم جامع تروما مورخ97/4/13

برنامه همایش های روز آمار و برنامه ریزی در آبان 1397

برنامه همایش های روز آمار و برنامه ریزی در آبان 1397

برنامه همایش های روز آمار و برنامه ریزی در آبان 1397

جلسه بررسی اقدامات اجرایی بخش پژوهش برنامه ششم توسعه استان

جلسه بررسی اقدامات اجرایی بخش پژوهش برنامه ششم توسعه استان

جلسه بررسی اقدامات اجرایی بخش پژوهش برنامه ششم توسعه استان

جلسه بررسی اقدامات اجرایی بخش پژوهش برنامه ششم توسعه استان

جلسه بررسی اقدامات اجرایی بخش پژوهش برنامه ششم توسعه استان

جلسه بررسی عملکرد طرح های پژوهشی اداره کل بهزیستی استان مورخ 97/4/6

جلسه بررسی عملکرد طرح های پژوهشی اداره کل بهزیستی استان مورخ 97/4/6

جلسه بررسی عملکرد طرح های پژوهشی اداره کل بهزیستی استان مورخ 97/4/6

جلسه بررسی عملکرد طرح های پژوهشی اداره کل بهزیستی استان مورخ 97/4/6

جلسه بررسی عملکرد طرح های پژوهشی اداره کل بهزیستی استان مورخ 97/4/6

جلسه بررسی عملکرد طرح های پژوهشی یک درصد پزشکی قانونی مورخ97/3/30

جلسه بررسی عملکرد طرح های پژوهشی یک درصد پزشکی قانونی مورخ97/3/30

جلسه بررسی عملکرد طرح های پژوهشی یک درصد پزشکی قانونی مورخ97/3/30

جلسه بررسی عملکرد طرح های پژوهشی یک درصد پزشکی قانونی مورخ97/3/30

اخبارو اطلاعیه های مرکز
یحیی زاده نوجوکامبری
پژوهشی
1396/05/14
11:58

طرح های پژوهشی دستگاههای اجرایی
 • بررسي الگوهاي سبك زندگي جوانان شهر رشت ادامه
 • بررسی میزان اثربخشی ارزشیابی توصیفی در مدارس ابتدایی دولتی استان گیلان از دیدگاه مدیران، آموزگاران و دانش­آموزان در سال تحصیلی 94-1395 ادامه
 • تأثیر امید درمانی بر کاهش تقاضای طلاق و افزایش شادکامی در رشت ادامه
 • ارزیابی برنامه های پیشگیری از اعتیاد اجتماع محور در محلات شهری و روستایی ادامه
 • شناسایی روش مناسب جهت استخراج دو متابولیت اصلی حشیش ( THC -OH و THC -COOH ) در انسان و موش صحرایی ادامه
 • Extraction & Detection of drugs in vitreous humor as an alternative sample in postmortem Toxicology ادامه
 • بررسی علل غیر قلبی در مرگ های ناگهانی در اجساد اتوپسی شده سالن تشریح پزشکی قانونی استان گیلان در سال 1394 و 1395 ادامه
 • بررسی اثربخشی برنامه درمانی شناختی رفتاری coping cat بر اضطراب جدایی، اضطراب فراگیر و اضطراب اجتماعی کودکان 8 تا 12 ساله ادامه
 • ارتباط بهزیستی روانشناختی مربیان مهدهای کودک استان گیلان با مهارتهای اجتماعی کودکان ( 4 تا 6 سال) ادامه
 • بررسی عوارض حاد پس از انتقال خون در استان گیلان- 1395-1393 ادامه
موسسات تعیین صلاحیت شده آموزشی
شرکت آرتا اندیشه کادوس گیلان
امور مالی
شرکت توسعه تجارت مدیران تعالی منطقه آزاد انزلی
کشاورزی
شرکت حامیان راه تعالی
اقتصاد و بازرگانی
موسسه پیام رسالت گیل
زبان های خارجه
موسسه علوم و فنون کادوس
اداری و مالی
کلاسهای هفته
پیوندها
اطلاعات دوره های درحال ثبت نام
فناوری اطلاعات
مهاجرت به نرم افزاری آزاد / متن باز
21
16
فناوری اطلاعات
مهارتهای حرفه ای و اداری کار با رای...
18
22
فناوری اطلاعات
مدیریت خدمات فاوا و ITIL
15
12
فناوری اطلاعات
رایانش ابری
11
8
فناوری اطلاعات
مدیریت ابزار و اطلاعات سازمانی
9
14
فناوری اطلاعات
مفاهیم و کلیات دولت الکترونیک
6
8
فناوری اطلاعات
مدیریت فرآیندهای سازمانی
6
12
فناوری اطلاعات
مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات
4
12
فناوری اطلاعات
مهارتهای سازمانی فناوری اطلاعات
3
10
فناوری اطلاعات
حاکمیت فاوا (اصول، چارچوب و استقرار...
3
12
فناوری اطلاعات
مدیریت امنیت اطلاعات
2
20
فناوری اطلاعات
معماری فناوری اطلاعات سازمانی
1
20
فناوری اطلاعات
شبکه و امنیت اطلاعات در سازمان ها
1
8
فناوری اطلاعات
دولت الکترونیکی
0
8
ثبت نام دوره های آموزشی
 • عنوان : مهاجرت به نرم افزاری آزاد / متن باز
  مدت دوره : 16 تعداد ثبت نام : 21
 • عنوان : مهارتهای حرفه ای و اداری کار با رایانه
  مدت دوره : 22 تعداد ثبت نام : 18
 • عنوان : مدیریت خدمات فاوا و ITIL
  مدت دوره : 12 تعداد ثبت نام : 15
 • عنوان : رایانش ابری
  مدت دوره : 8 تعداد ثبت نام : 11
 • عنوان : مدیریت ابزار و اطلاعات سازمانی
  مدت دوره : 14 تعداد ثبت نام : 9
 • عنوان : مفاهیم و کلیات دولت الکترونیک
  مدت دوره : 8 تعداد ثبت نام : 6
 • عنوان : مدیریت فرآیندهای سازمانی
  مدت دوره : 12 تعداد ثبت نام : 6
 • عنوان : مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات
  مدت دوره : 12 تعداد ثبت نام : 4
 • عنوان : مهارتهای سازمانی فناوری اطلاعات
  مدت دوره : 10 تعداد ثبت نام : 3
 • عنوان : حاکمیت فاوا (اصول، چارچوب و استقرار)
  مدت دوره : 12 تعداد ثبت نام : 3
 • عنوان : مدیریت امنیت اطلاعات
  مدت دوره : 20 تعداد ثبت نام : 2
 • عنوان : معماری فناوری اطلاعات سازمانی
  مدت دوره : 20 تعداد ثبت نام : 1
 • عنوان : شبکه و امنیت اطلاعات در سازمان ها
  مدت دوره : 8 تعداد ثبت نام : 1
 • عنوان : دولت الکترونیکی
  مدت دوره : 8 تعداد ثبت نام : 0
منابع آموزشی
      «منشور حقوق شهر وندی» ویژه آزمون غیر حضوری
      «حقوق شهروندی در نظام اداری» ویژه آزمون غیر حضوری
      منبع آموزشی مبحث آشنایی با اندیشه های سیاسی و مدیریتی مقام م...
      منبع آموزشی مبحث مدیریت تعارض ویژه تربیت مدیران پایه( دکتر چ...
      منبع آموزشی مبحث مدیریت اسلامی ویژه حین انتصاب مدیران پایه (...
      منبع آموزشی مبحث بهروری ویژه تربیت مدیران میانی( دکتر چگینی)
      منبع آموزشی مبحث مدیریت منابع ویژه مدیران پایه ( دکتر چگینی ...
      منبع آموزشی مبحث حقوق اساسی ویژه تربیت مدیران پایه( خانم دکت...
      منبع آموزشی انسان شناسی ویژه پودمان تربیت مدیران پایه ( دکتر...
      منبع آموزشی مدیریت در قرآن ویژه پودمان تربیت مدیران پایه ( د...
      منابع آموزشی مدیریت در قرآن ویژه پودمان تربیت مدیران پایه (د...
      منبع آموزشی رویکردهای نوین مدیریت دولتی ویژه مدیران میانی( د...
      مدیریت دانش سازمانی (غیر حضوری)
      منبع آموزشی درس مهارتهای ارتباطی ویژه تربیت پایه مدیران( دک...
      منبع آموزشی درس مدیریت منابع ویژه مدیران پایه (دکتر عالم تبر...
      منبع اموزشی درس حقوق اساسی ویژه تربیت مدیر پایه ( خانم دکتر ...
      منبع آموزشی تیم سازی و شیوه کار گروهی ویژه تربیت مدیران پایه...
      جزوه (اول) دوره آموزشی «حقوق مالیاتی» - استاد گلدوست
      جزوه (دوم) دوره آموزشی «حقوق مالیاتی» - استاد گلدوست
      اصول و مبانی ارتباطات- آذرماه - استاد محمد حسینی
      جزوه دوره آموزشی« آموزش الکترونیکی» استاد صابر سمیعی
      جزوه دوره آموزشی« آموزش الکترونیکی» استاد صابر سمیعی
      منبع آموزشی مبحث مدیریت ارتباطات سازمانی (دکتر پایندانی)
      منبع آموزشی درس برنامه های دولت ویژه تربیت مدیران پایه ( دک...
      منبع آموزشی درس برنامه های دولت ویژه تربیت مدیران پایه ( دک...
      منبع آموزشی درس برنامه های دولت ویژه تربیت مدیران پایه ( دک...
      منبع آموزشی درس برنامه های دولت ویژه تربیت مدیران پایه ( دک...
      منبع آموزشی درس تفکر خلاق ویژه مدیران میانی ( دکتر جمشیدی)
      منبع آموزشی سیاستهای کلی نظام ( دکتر عبیری) پودمان تربیت مدی...
      منبع آموزشی مدیریت تعارض ( دکتر سید دانش ) ویژه پودمان تربیت...
      منبع آموزشی درس مهارتهای ارتباطی مدیران ( دکتر سید دانش) ویژ...
      منبع آموزشی درس مهارتهای ارتباطی مدیران ( دکتر پایندانی ) وی...
      منبع آموزشی درس تیم کاری ویژه تربیت مدیران پایه ( دکتر جیگا...
      منبع آموزشی مهارتهای ارتباطی مدیران ( دکتر پایندانی) ویژه پو...
      بخشنامه ارزشیابی کارکنان ( فنون سنجش و ارزیابی عملکرد دکتر ع...
      منبع آموزشی مدیریت تعارض و فنون مذاکره ویژه تربیت مدیران پای...
      منبع آموزشی فنون سنجش و ارزیابی عملکرد 1( دکتر عالم تبریز وی...
      منبع آموزشی فنون سنجش و ارزیابی عملکرد 2( دکتر عالم تبریز وی...
      منبع آموزشی فن اداره جلسات دکتر جیگاره(ویژه مدیران دانشگاه ...
      منبع آموزشی درس مهارتهای ارتباطی مدیران دکتر جیگاره( ویژه تر...
      منبع آموزشی درس مبانی سازمان و مدیریت( دکتر عالم تبریز)
      منبع آموزشی درس مبانی سازمان و مدیریت( دکتر عالم تبریز)
      منابع درس مهارتهای ارتباطی مدیران ( ویژه پودمان تربیت مدیر،م...
      دوره " آداب اسرار نماز" بخش غیر حضوری
      دوره "تفسیر برگزیده آیات قرآن کریم" حضوری
      دوره "تفسیر برگزیده آیات قرآن کریم" حضوری
      دوره "تفسیر برگزیده آیات قرآن کریم" حضوری
      دوره "تفسیر برگزیده آیات قرآن کریم" حضوری
      دوره "تفسیر برگزیده آیات قرآن کریم" حضوری
      دوره "تفسیر برگزیده آیات قرآن کریم" حضوری
      دوره "مدیریت ابزارواطلاعات سازمانی" آقای آینه سا...
      دوره "توجیهی بدوخدمت-درس اخلاق حرفه ای مبتنی بر
      دوره "توجیهی بدوخدمت-درس ارتباطات سازمانی"
      دوره "توجیهی بدو خدمت-درس فرهنگ سازمانی"
      دوره "توجیهی بدو خدمت-درس آشنایی با ساختار نظام
      دوره" توجیهی بدو خدمت" استاد عسکری
      مبانی و اصول ارتباطات راه و شهرسازی "غیرحضوری"
      اقتصاد مقاومتی یک
      نقشه راه اصلاح نظام اداری
      ارتقا سلامت اداری (1)
      ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد (غیر حضوری)
      نقشه راه اصلاح نظام اداری (1) (غیرحضوری)
      آشنای با نظام آموزش کارکنان دولت (غیرحضوری)
      توانمندی عمومی پیشگیری و کنترل عوامل خطرساز بيماريهاي قلبي و...
      توانمندی عمومی پیشگیری و کنترل عوامل خطرساز بيماريهاي قلبي و...
      توانمندی عمومی پدافند غيرعامل (غیر حضوری)
      توانمندی عمومی آشنایی با علوم و معارف دفاع مقدس (غیر حضوری)
      آشنایی با برنامه تحول اداری و شاخص های مرتبط با آن(غیرحضوری)
      حکومت مهدوی و وظایف منتظران (غیر حضوری)
      حکومت مهدوی و وظایف منتظران (غیر حضوری)
      حکومت مهدوی و وظایف منتظران (غیر حضوری)
      معرفت و بصیرت حسینی (غیرحضوری)
      سبك زندگي بر مبناي آموزه هاي ديني (غیرحضوری)
      آسیب شناسی خانواده (غیرحضوری)
      مردم سالاری اسلامی (غیرحضوری)
      اصول و مبانی ارتباطات (غیرحضوری)
      مبانی و اصول ارتباطات (غیر حضوری)
منابع پژوهشی
      سند برنامه ششم بخش پژوهش و فناوری(Word)
      سند برنامه ششم بخش پژوهش و فناوری
      فرم ارزیابی اعتبارات پژوهشی سال94
      تنگناها و چالش های بخش ورزش و جوانان
      تنگناها و چالشهای بخش بهره وری
      تنگناها و چالشهای بخش انرژی
      تنگناها و چالش‌ها بخش آب
      تنگناها و چالشهای بخش آمایش
      تنگناها و چالشهای بخش آموزش
      تنگناها و چالشهای بخش بازرگانی
      تنگناها و چالشهای بخش بانوان و خانواده
      تنگناها و چالشهای بخش بهبود مدیریت
      تنگناها و چالشهای بخش تامین منابع مالی
      تنگناها و چالشهای بخش تجارت خارجی
      تنگناها و چالشهای بخش توسعه روستایی
      تنگناها و چالشهای بخش جمعیت
      تنگناها و چالشهای بخش حمل و نقل
      تنگناها و چالشهای بخش رشد، سرمایه گذاری و اشتغال
      تنگناها و چالشهای بخش رفاه وتامین اجتماعی
      تنگناها و چالشهای بخش سرمایه اجتماعی
      تنگناها و چالشهای بخش سلامت
      تنگناها و چالشهای بخش صنعت و معدن
      تنگناها و چالشهای بخش عمران شهری
      تنگناها و چالشهای بخش فرهنگ و هنر و رسانه
      تنگناها و چالشهای بخش فناوری و ارتباطات
      تنگناها و چالشهای بخش کشاورزی و منابع طبیعی
      تنگناها و چالشهای بخش گردشگری
      تنگناها و چالشهای بخش محیط زیست گیلان
      تنگناها و چالشهای بخش مسکن
      آئين‌نامه نحوه انتخاب پژوهشگران سازمانهاي اجرايي استان گیلان
      فرم ارزیابی عملکرد پژوهشی دستگاه¬های اجرایی
      پرسشنامه انتخاب پژوهشگران سازمان های اجرایی94
      آمار شاخصهای پژوهشی ویژه دستگاههای اجرایی استان گیلان
      آمار شاخصهای پژوهشی ویژه موسسات تحقیقاتی
      شاخصهای پژوهشی کمیته پژوهش
      فرم ارزیابی اعتبارات پزوهشی سال 1392
      بارگذاری اطلاعیه سامانه اجرايي بند 56 قانون الحاق برای سال 1394
      بارگذاری فرم معرفی نماینده پژوهشی دستگاه اجرایی
      بارگذاری فرم پروپوزال
      بارگذاری فرآیند ثبت طرح های پژوهشی در سامانه سمات
      بارگذاری سیاست های پژوهشی 93 و 94- عتف
      بارگذاری کاربرگ ارزشیابی
      فراخوان هفته پژوهش