دوشنبه 22 مهر 1398

فتوکلیـپ بازدیـد استانـدار گیـلان از مناطق سیل زده استان « مهـر ماه 1397 »

ایجاد : ‎1397/07/15 14:17
فتوکلیـپ بازدیـد استانـدار گیـلان از مناطق سیل زده استان « 15 مهـر 1397 »
استاندار گیلان
دولت و ملت همدلی و همزبانی