چهارشنبه 29 خرداد 1398

فتوکلیپ گـزارش هفتگی برنامه های دکتــر ســالاری استاندار گیلان « 27 آبـان 1397 »

ایجاد : ‎1397/08/28 12:41
فتوکلیپ گـزارش هفتگی برنامه های دکتــر ســالاری استاندار گیلان « 27 آبـان 1397 »
استاندار گیلان
دولت و ملت همدلی و همزبانی