سه شنبه 20 آذر 1397

کلیپ ملاقات مردمی استاندار گیلان به صورت حضوری و پاسخگویی از طریق سامد

ایجاد : ‎1397/09/08 10:20
ملاقات مردمی استاندار گیلان به صورت حضوری و پاسخگویی از طریق سامد 6 آذر1397
استاندار گیلان
دولت و ملت همدلی و همزبانی