دوشنبه 4 شهریور 1398

جلسه شهرستان کمتر توسعه یافته شفت به ریاست سرپرست استانداری گیلان

ایجاد : ‎1398/04/27 09:03 بازدید: 482
سرپرست استانداری گیلان
دولت و ملت همدلی و همزبانی